අද තරගයේ අසලංකගේ හා චාමික කරුණාරත්න බැට් කරන ස්ථාන වෙනස් වන ලකුණු

Sports News

ඊයේ සවස පැවති කන්ෆර්න්ස් එකේ චරිත් අසලංකගේ සහ චාමික කරුණාරත්න බැටින් ඕඩර් වෙනස් කරනවා ද කියලා අහපු ප්‍රශ්නෙකට නායක දසුන් දක්වපු අදහස මෙසේයි. චරිත් අසලංක එන්ගලන්තයේ අංක 3 බැට් කරනකොට ගොඩක් අය කියන්න ඇති එයා ජාත්‍යන්තර තරග ක්‍රිඩා කරන මට්ටමේ නෑ කියලා. මම නායකයෙක් විදියට බැලුවේ එයාව ඉදිරියට හැඩගස්සවන්නේ කොහොම ද කියලා. තේරීම් කමිටුව, කෝචස්ලා එක්ක කතා වෙලා අපි එයාව අංක 5ට ගෙනාවා. මොකද එක පාරට අංක 3 ගස්සවන්න දාවනවට වඩා මෙහෙම මැද ගහලා අත්දැකීම් අරගෙන තව අවුරුදු 2කින් 3කින් හෝ සමහර විට මීලග තරඟාවලියේ දී අංක 3 ස්ථානයේ ක්‍රිඩා කරවන එක හොදයි.

චාමික හොද තරග අවසන් කරන කෙනෙක් කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒයාට ඒක දිගටම කරගෙන යන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. යන්න පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී නායක දසුන් චානක ප්‍රකාශ කරන ලදි. බොහෝ දුරට අද අවසන් එක්දින තරගයේදී ඔහුන්ට එම අවථාව ලබා දීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *