එක්දින තරඟාවලියට වඩා ශ්‍රී ලංකාවට විස්සයි විස්ස අවස්ථාව තියෙනවා – මුරලි

Sports News

එක්දින තරඟාවලියට වඩා ශ්‍රී ලංකාව හට විස්සයි විස්ස තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා හැකියාවක් ඇති බවට හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන් විසින් ප්‍රකාශ කර සිටියේය. ඒ ඊයේ Cricinfo වෙතට මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ලබා දෙමින් ය.

මුරලි ප්‍රකාශ කර සිටියේ ශ්‍රී ලංකාව විසින් ක්‍රීඩා කල අවසන් තරඟ කිහිපයේදී පෙන්වූ දක්ෂතා නිසා ඔවුන්ට මෙකී අවස්ථාව හිමි වී ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීමට ඉන්දියාවට වඩාත් ඉඩකඩක් ඇති බවද මුරලි ප්‍රකාශ කර සිටියේය.

අවසන් තරඟ දෙක බැලුවම ශ්‍රී ලංකාවට තරඟාවලියේ වෙනසක් කරන්න හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉන්දියාව විස්සයි විස්ස තරඟාවලියට පැමිණෙන්නෙත් තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කිරීමට වඩාත් ඉඩ ඇති කණ්ඩායම විදිහටයි. ඒ වුනාට ශ්‍රී ලංකාවට එක්දින තරඟ වලට වඩා හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද එක්දින තරඟ වලට වඩා විස්සයි විස්ස තරඟ කෙටි නිසා.

පිතිකරුවෙක් විදිහට ඔබට විශාල පන්දු සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කරලා ස්ථාවර වෙන්න අවශ්‍ය නෑ. හැබැයි ඔබට පන්දු 20ක් 30ක් ක්‍රීඩා කරලා ලබාගන්න ලකුණු 40ක් 50ක් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මේ හේතුව ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට දකින්න පුලුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *