දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම මිනිසා යුපුන් අබේකෝන් අද ඔලිම්පික් පිටියට.

Local news

දකුණු ආසියාවේ වේගවත්ම මිනිසා යුපුන් අබේකෝන් අද ඔලිම්පික් පිටියේ එයා සහභාගි වෙන පලමු වටයේ තරගයට අද හවස 4.31කට ශ්‍රි ලංකා වේලාවෙන් තරග කරන්න නියමිතයි. අපිට මේ ඔලිම්පික් එකේ පොඩි හරි බලාපොරොත්තුවක් තියා ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයා තමයි මේ.

පදක්කම් බලාපොරොත්තුවක් නැති වුනත් ඉදිරි වටයකට යාවී කියලා හිතන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි යුපුන් කියන්නේ. මොකද මෑත කාලයේ එයාගේ ධාවන හැකියාවේ ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් පෙන්නන්න යුපුන් අබේකෝන් සමත් වෙනවා.

ඔය පහලින් තියෙන්නේ අද යුපුන් එක්ක තරග කරන්න ඉන්න ක්‍රීඩකයින් ටික. ජපන් ක්‍රීඩකයා ජැමෙයිකා ක්‍රීඩකයා , ඉතාලි ක්‍රීඩකයා සහ දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රීඩකයා තමයි යුපුන්ට තරගයකට ඉන්නේ.

සුභ පතමු ඔහුට ලක් මාතව වෙනුවෙන් හොද තරගයක් ලබා දීමට හැකිවේවා කියලා !!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *