විරාත් කෝලිගේ පවුල් ජිවිතයේ සොදුරු දසුන්

Sports News

බොලිවුඩ් නිළි අනුෂ්කා ෂර්මා සහ ඇයගේ සැමියා වන ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් නායක විරාත් කෝලි සිය පවුල් ජිවිතය ගත කරන ආකාරය දැක්වෙන ජායාරූප පෙළක් සමාජ මාධ්‍යට මුදා හැර තිබේ. එම ජායාරූප පෙළ මේසේ පෙළගැස්විය හැක.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *