ලොව එදා මෙදා තුර බිහිවූ හොදම තරග අවසන් කරන්නන් 10 අතරට අපේ කෙනෙකුත්.

Sports News

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තරගයක් වෙනස්කරන පිතිකරුවන් අතර සුවිශේශී තැනක් තරග අවසන් කරන්නන් එසේත් නැතිනම් ෆිනිශර්ස් ල හට හිමිවේ. ඔවුන් තරගයක් ඉදිරියට ගෙනගොස් වෙනස්කල හැකි අයවන අතර ලොව සුපිරි කණ්ඩායම් සතුව සුපිරි තරග අවසන් කරන්නන් සිටී.

තරගය අවසානය තෙක් රැගෙන ගොස් ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙයවන මෙම තරග අවසන් කරන්නන් සත්‍ය වශයෙන්ම සටන්කාමී පිතිකරුවන් වේ. ලොව බිහිවූ හොදම තරග අවසන් කරන්නන් 10 දෙනා මෙන්න.

1. එම් එස් දෝනි

2. මයිකල් බෙවන්

3. මයික් හසී

4. ජාවෙඩ් මියැන්ඩාඩ්

5. ලාන්ස් ක්ලූස්නර්

6. බෙන් ස්ටෝක්ස්

7. ඇන්ඩ්ෘ සයිමන්ඩ්ස්

8. ඒ බී ඩිවිලියර්ස්

9. විවියන් රිචර්ඩ්ස්

10. අරවින්ද ද සිල්වා

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *