ඔලිම්පික් උලෙළට ක්‍රිකට් ඇතුළත් කිරීමට සූදානම් බව අයි.සී.සීය තහවුරු කරයි.

Sports News

ඔලිම්පික් උළෙලට ක්‍රිකට් ඇතුළත් කිරීමට අයි.සී.සී පියවර ගනී ඔලිම්පික් ලොස් ඇන්ජලීස් 2028 දින සැලැස්මට එකතු වීම මූලික ඉලක්කය කරගත් ක්‍රීඩාව සඳහා ලංසු තැබීම සඳහා සූදානම් වීම ආරම්භ කරමින් ඉදිරියට යන ඔලිම්පික් උළෙලට ක්‍රිකට් ඇතුළත් කර ගැනීමේ අදහස ICC විසින් තහවුරු කර තිබේ.

මිලියන 30 ක ක්‍රිකට් ලෝලීන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජීවත් වන අතර 2028 ඔලිම්පික් තරඟයට නැවත පැමිණීම සඳහා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට කදිම ක්‍රීඩාවක් බවට පත් කරයි. ක්‍රිකට්, මේ දක්වා ඔලිම්පික් උළෙලේදී පෙනී සිටියේ එක් වසරක් පමණි, 1900 දී පැරීසියේදී පැවති තරඟයේදී කණ්ඩායම් දෙකක් පමණක් සහභාගී වූහ-මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ සත්කාරක ප්‍රංශය-එයින් අදහස් කරන්නේ 2028 දී ක්‍රීඩාව ඇතුළත් කිරීම වසර 128 ක අවසානයේ ක්‍රිකට් ක්‍රිඩාව නැවත 2028 වසරේ පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් උළෙලට ඇතුලත් කිරිමට නියමිතය.

අයි.සී.සී සභාපති ග්‍රෙග් බාක්ලේ පැවසුවේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට ක්‍රිකට් එකතු කිරීම ක්‍රීඩාවට ද වාසිදායක වන බවයි. ලොව පුරා බොහෝ ක්‍රිකට් ලෝලීන් සහ ක්‍රීඩකයින් සිටින අතර සහ ලොව පුරා ක්‍රීඩාව සඳහා අනුගාමිකයින් සිටින අතර, ලොස් ඇන්ජලීස් 2028 ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලට ක්‍රිකට් ඇතුළත් කිරීම මහත් වටිනාකමක් ලබා දෙන අතර අපේම දේ සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරමු. ක්‍රිකට් මෙරට ප්‍රධාන ධාරාවේ ක්‍රීඩාවක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමේ හැකියාව එවිට අපට ලැබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *