ලොව බිහිවූ විශිෂ්ටතම කඩුලු රකින්නන් 5 දෙනා – සම්පූර්ණ විස්තරය

Sports News

ක්‍රිකට් යනු ඉතා අලන්කාරවත් ක්‍රීඩාවක් වන අතර දක්ෂ ලෙස කඩුලු රැකීමෙන් තත්පර කිහිපයකින් තරඟයේ ගමන් මග වෙනස් කළ හැකිය. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කොඳු නාරටිය කඩුලු රැකිම ලෙස හදුන්වයි. කඩුලු රකින්නා කණ්ඩායමේ නායකයා නොවුනත් සෙසු ක්‍රීඩකයින්ට වඩා ඔහුට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හොඳින් තේරුම් ගත හැක. එමෙන්ම ඔහුට පන්දු රැකීමේ කාර්යභාරයට අමතරව කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින්ට වැදගත් උපදෙස් ලබා දීමේ හැකියාවද ඇත වසර ගණනාවක් පුරා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විස්මිත කඩුලු රකින්නන් රැසක් බිහිව ඇත.

එදා මෙදා තුර ක්‍රිකට් ලොව බිහිවූ හොදම කඩුලු රකින්නන් 5 දෙනා මෙසේ පෙළගැස්විය හැක.

#1. මාර්ක් බවුචර්

#2. ඇඩම් ගිල්ක්‍රිස්ට්

#3. එම්එස් දෝනි

#4. කුමාර සන්ගක්කාර

#5. ඉයන් හීලි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *