අබුඩාබි T10 ලීගයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළ ඉල්ලුමක් – සම්පූර්ණ විස්තරය

Sports News

මෙවර අබුඩාබි T10 ලීගයේ පස්වන අදියර 2021 නොවැම්බර් 19 සිට දෙසැම්බර් 4 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.
ලොව පුරා රටවල් 26ක් අතුරින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇත. ගියවර ශූරතාවලිය දිනාගත් Maratha Arabians කණ්ඩායම විසින් ශ්‍රි ලංකා ක්‍රීඩකයින් සිව් දෙනෙකු මිලදී ගෙන 2019 වසරේ පැවති තරගාවලියට සහභාගි වූ අතර එවර T10 ලීගයේ ශූරතාවය ද ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකි විය. මෙවරද ශ්‍රි ලංකා නියෝජනයන් හතරක් මරාතා අරබියන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නියෝජනය කරනු ඇත.

ගියවර ශූරතාවලිය දිනාගත් Maratha Arabians කණ්ඩායම විසින් තෝරාගත් ක්‍රිඩයන් 4 මෙසේ පෙළගැස්විය හැක.

1. චාමික කරුණාරත්න

2. දුෂ්මන්ත චමීර

3. මහේෂ් තීක්ෂණ

4. දනංජය ලක්ෂාන්

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *