අනාගතයේදී අපට ස්ථාවර සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත හැකියි – මහේල ජයවර්ධන

Sports News

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක මහේල ජයවර්ධන මහතා 2022 ජනවාරි 1 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සඳහා “උපදේශක පුහුණුකරු” ලෙස පත් කිරීමත් සමග පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී ජයවර්ධන මහතා මෙලෙස අදහස් ප්‍රකාශ කළේය.

“ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින දක්ෂ තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රිඩකයින්ට මඟපෙන්වීමට අපට උපකාර කිරීම සඳහා 19න් පහළ සහ ඒ කණ්ඩායම් ඇතුළු අපගේ විවිධ සංවර්ධන සංචිතවල සිටින ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සහ පුහුණුකරුවන් සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීමට මෙය කදිම අවස්ථාවක්.” යනුවෙන් මහේල ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම “මම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන දැඩි ඇල්මක් දක්වන අතර, සියලු වයස් කාණ්ඩ හරහා වැඩ කරන සමස්ථ ප්‍රවේශයක් ගනිමින් සම්බන්ධීකරණ සහ අවධානය යොමු කළ කණ්ඩායම් ප්‍රයත්නයකින්, අනාගතයේදී අපට ස්ථාවර සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගත හැකි බව විශ්වාස කරමි.” යනුවෙන් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය. “මගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වනුයේ ඉදිරි වසර තුළ අපගේ සූදානම සහ උපායමාර්ගික චින්තනය අනුව අපගේ ජාතික පුහුණුකරුවන් සහ සහායක කාර්ය මණ්ඩලයට සහාය වීමයි” යනුවෙන්ද මහේල ජයවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කලේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *