එක්දින තරඟවල නායකයා ලෙස වැඩිම ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකයින් 5 දෙනා

Sports News

නායකයෙක් යනු කණ්ඩායමේ වැදගත්ම ක්‍රීඩකයා වේ. එය පහසු කාර්යයක් නොවන අතර නායකයා ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධව සිටිය යුතුය, ක්‍රීඩාව පුරාම තීරණ ගත යුතුය. තම අපූරු උපක්‍රමවලින් තරග ප්‍රතිඵල වෙනස් කළ සැබැවින් ම උපායශීලී නායකයින් කිහිප දෙනෙකු එක්දින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල දැකගත හැක.

තීරණ ගැනීම සහ උපක්‍රම අනිවාර්යයෙන්ම නායකයෙකුගේ වැදගත් වගකීම් වන අතර, ඔහු තම දක්‍ෂතාවයෙන් පෙරමුණේ සිට නායකත්වය දිය යුත්තේ එය අනෙකුත් ක්‍රීඩකයින්ගේ චිත්ත ධෛර්යය ඉහළ නංවන බැවිනි. මෙම ලිපිය හරහා අපි එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟවල නායකයා ලෙස වැඩිම ශතක ලබාගත් ක්‍රීඩකයින් පස් දෙනෙකු මෙසේ පෙළගැස්විමට සූදානම් වේ.

5. සනත් ජයසූරිය (ශතක 10)

4. සෞරව් ගංගුලි (ශතක 11)

 

3. ඒබී ඩිවිලියර්ස් (ශතක 13)

2. විරාත් කෝලි (ශතක 21)

1. රිකී පොන්ටින් (ශතක 22)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *