භානුක රාජපක්ෂ හා තවත් ක්‍රීඩකයෙකු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමුදීමේ සුදානමක්

Sports News

ජාතික තේරීම් කමිටුව විසින් නියම කර ඇති දැඩි ශාරීරික යෝග්‍යතා මිණුම් සලකුණු මත ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිටින ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරු ක්‍රීඩක භානුක රාජපක්ෂ විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට දන්වා ඇත.

පසුගිය දෙසැම්බර් 23 වැනිදා ලංකා ප්‍රිමියර් සමඟින් අවසන් වූ පසුගිය මාස හය තුළ පැවති කාර්යබහුල කාලසටහන සැලකිල්ලට ගනිමින් ජනවාරි 7 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත සියලුම ජාතික ක්‍රීඩකයින් සඳහා පැවැත්වීමට නියමිත ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයන් නිදහස් කරන ලෙස රාජපක්ෂ මහතා පාලක මණ්ඩලයට ලිපියක් යවමින් ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක භානුක රාජපක්ෂ හා තවත් ක්‍රීඩකයෙකු ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට යොමු කර තිබෙන බවයි වාර්ථා වෙන්නේ භානුක රාජපක්ෂ ට අමතරව ඇන්ජලෝ පෙරේරා ද සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි භාර දී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *